Diffyg cudd

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Diffyg ffisegol mewn adeilad sydd un ai yn gudd neu ddim yn hawdd i’w weld [e.e. oherwydd gorchudd cladin] ac yn cynrychioli diffyg cynhenid yn deillio o natur dyluniad neu’r modd yr adeiladwyd, ac nad oedd yn bosib i’w ddarganfod wrth archwilio er bod yr archwiliad wedi’i gwblhau gan ddefnyddio pob gofal proffesiynol.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Construction Contract Law, John Adriaanse, Palgrave Macmillan, trydydd argraffiad, tudalennau 133,150-151,154 a 309-335Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.