Dinas

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Crynodeb

Opera sebon (40 pennod) sy’n dilyn hynt a helynt rhai o Gymry Cymraeg Caerdydd wrth iddynt gydweithio, cyd-fyw a chymdeithasu yn y Brifddinas.

Teulu canolog y gyfres yw’r teulu Ambrose, un o deuluoedd llewyrchus y brifddinas gyda’r penteulu, Paul Ambrose yn rhedeg cwmni llwyddiannus ei deulu Ambrose International. Mae Paul yn teithio’r byd, o Hong Kong i Efrog Newydd, gan adael ei wraig Helen a’i ferch Miriam gartref yn Melbourne House i gecru a ffraeo ymysg ei gilydd. Nid yw Helen yn gweithio, ond treulia ei dyddiau yn ymlacio, siopa a chiniawa gyda ffrindiau, tra mae Miriam ei merch ddwy ar bymtheg yn mynychu’r ysgol breifat ac yn aros allan yn hwyr gyda’i ffrindiau.

Ffrind pennaf Helen Ambrose yw Ruth Gregory, dynes fusnes llwyddiannus sy’n byw i’w gwaith ac yn rhedeg y cwmni recriwtio GALW ac ar fin sefydlu partneriaeth fusnes â Paul Ambrose. Mae hi’n briod â Robin Gregory, newyddiadurwr i’r South Wales Standard sy’n arbenigo mewn newyddiaduraeth fusnes a materion ariannol, ac sy’n treulio llawer o’i amser yn yfed wisgi yn Mistro y Sgwner yn y Bae.

Ynghyd â’u prif fusnes mae gan yr Amrboses fflatiau y maent yn eu gosod ar rent, ac yma y mae rhai o gyn-fyfyrwyr coleg Glannau Hafren (o’r gyfres Coleg) bellach yn byw. Mae Elwyn Scourfield wedi llwyddo i gael swydd dda gyda chwmni electroneg Intern, tra mae ei gyd-fyfyrwyr Carys Jones a Dylan Pierce a’u bryd ar yrfa yn y cyfryngau er bod cael swydd heb gerdyn undeb yn profi’n anoddach na’r disgwyl. Yma hefyd y mae Helga Lewis, un o weithwyr uchelgeisiol cwmni GALW sydd a’i bryd ar lwyddo ym maes recriwtio.

Yn chwilio am swydd hefyd y mae Richard Morris, cyn-ddarlithydd drama yng ngholeg Glannau Hafren, cyn iddo ddod ar draws Peter Jennings sy’n rhedeg y cwmni annibynnol Lens. Ai cynhyrchiad diweddaraf y cwmni ‘Ieuan’ fydd llwyddiant neu fethiant nesaf S4C?

Yn fan cyfarfod i’r cymeriadau i gyd y mae Bistro y Sgwner a chlust barod Jo Benson y rheolwraig. Yma y gwelwn fywydau’r cymeriadau yn cyd-daro a chyd-blethu i ffurfio naratif dramatig a chyffrous cyfres gyntaf Dinas.

Manylion Pellach

Teitl Gwreiddiol: Dinas

Blwyddyn: 1985

Dyddiad y Darllediad Cyntaf: 19 Medi 1985

Cyfarwyddwr: Graham Jones/ Meredydd Owen/ Bryn Richards/ Ieuan Davies

Sgript gan: Gareth Miles/ Dwynwen Berry/ Geraint Lewis/ Wil Roberts/ Angharad Jones/ Geraint Jones/ Siwan Jones/ Manon Rhys

Cynhyrchydd: Graham Jones

Cwmnïau Cynhyrchu: HTV Cymru ar gyfer S4C

Genre: Drama, Opera sebon

Cast a Chriw

Prif Gast

 • Eiry Palfrey (Helen Ambrose)
 • Geoffrey Morgan (Paul Ambrose)
 • Donna Edwards (Miriam Ambrose)
 • Christine Pritchard (Ruth Gregory)
 • Wynford Ellis Owen (Robin Gregory)
 • Tony Llywelyn (Dylan Pierce)
 • Simon Fisher (Elwyn Scourfield)
 • Jennifer Lewis (Carys Jones)
 • Naomi Jones (Helga Lewis)
 • Iestyn Garlick (Richard Morris)

Cast Cefnogol

 • Dt. Brif Arolygydd Jim Butler – David Lyn
 • Dt. Arolygydd David Humphreys – Huw Ceredig
 • Sarah Knowles – Gillian Elisa
 • Phil Jarvis – Noel Williams
 • Sian Wyn – Helen Wyn

Dylunio

 • Hywel Morris/ Haydn Morgan

Cerddoriaeth

 • Myfyr Isaac

Sain

 • Mick Perry/ Derek Edwards

Golygu

 • Keith Farmer / Bob McAleese

Cydnabyddiaethau Eraill

 • Camera – Bill Spiers, Terry Humphreys
 • Lluniau – Alan Carter, Keith Jones
 • Cymysgydd Lluniau – Ros Gatti
 • Dybio – Ralph Evans, Phil Robinson
 • Goleuo – Peter Stanton
 • Coluro – Carole Williams
 • Gwisgoedd – Sian Longstaffe
 • Graffeg – Stephanie Aplin
 • Llwyfannu – Mererid Arch, Hywel Watkins
 • Rheolwr Llawr – Iwan Evans
 • Rheolwr y Cynhyrchiad – Dennis Morgan
 • Cynorthwyydd y Cynhyrchiad – Nia Edwards, Melva Bowen

Manylion Technegol

Fformat Saethu: Fideo

Lliw: Lliw

Cymhareb Agwedd: 4:3

Gwlad: Cymru

Llinell Werthu'r Poster: Dinas Caerdydd, Cymry Dinas Caerdydd, pobol byd busnes, pobol y cyfryngau, pobl efo pres, pobol fasa’n lecio tasa ganddo nhw bres, pobol wnaiff unrhywbeth am bres!Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.