Drysau cyfwyneb

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Mae rhan fwyaf o ddrysau cyfwyneb yn union gyfochrog a pherimedr a ffrâm y drws ac yn fflat drwyddi draw. Mae 4 prif fath sef drws cyfwyneb â chraidd gwag [hollow], drws cyfwyneb sgerbwd [skeleton], drws cyfwyneb â chraidd cellog [cellular], a drws solet [solid]. Gall wynebynnau fod o bren haenog [plywood], pren haenog argaenedig [veneered plywood] a laminiad plastig.

Drysau cyfwyneb.jpg

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Construction Technology 1: House Construction”, Mike Riley ac Alison Cotgrave, Palgrave Macmillan, trydydd argraffiad, tudalennau 339-344


Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.