Efelychiad Monte Carlo

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Dull o werthuso dadansoddiad datblygu sydd yn golygu defnyddio a chreu cyfres o rifau ar hap [gan hynny Monte Carlo] sydd yn sail i ddewis newidynnau a ddefnyddir mewn gwerthusiad. Er enghraifft gwerth rhent, cynnyrch, costau adeiladu ac ati. Mae’n fodd i asesu risg yn y prosiect arfaethedig.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

The Valuation of Property Investments, Nigel Enever a David Isaac, Estates Gazette, pumed argraffiad, tudalen 194Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.