Eiddo buddsoddi

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Yn fras, category o dir ac eiddo sydd wedi’i brynu gyda’r bwriad yn bennaf i’w ddal a manteisio ar yr incwm y bydd yr ased yn ei gynhyrchu.

Gall hyn fod yn incwm [megis rhent] neu dwf cyfalaf dros gyfnod y bydd y daliad dan berchnogaeth. Bydd yr incwm net a gynhyrchir yn denu taliadau treth incwm [dan Adran A neu D Achos VI] neu dreth gorfforaeth.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Property Development, Sara Wilkinson a Richard Reed, Routledge, pumed argraffiad, tudalennau 9 a 125-139Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.