Ewyllys da busnes

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Ased anghyffyrddadwy ond serch hynny â photensial i’w farchnata gan fod posibilrwydd cryf y bydd cwsmeriaid yn parhau i fynychu a phrynu gan ddeiliad newydd e.e. enw masnachu cydnabyddedig.

Wrth gwrs os yw’r ewyllys da yn berthnasol i’r unigolyn sydd yn gwerthu yna mae’r gwerth yn ddi-nod.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Valuation: Principles into Practice, W H Rees a R E H Hayward, Estates Gazette, pumed argraffiad, tudalennau 305,535,555,580 a 606Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.