Ffenestri uPVC neu PVCu

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Dyma’r math o ffenestri a ddefnyddir rhan fwyaf o’r amser wrth adeiladu tai modern. Mae cywreinrwydd a goddefiannau neilltuol, selio rhag y tywydd a dargludedd thermol isel trwy’r ffrâm yn ogystal ag anghenion cynnal a chadw isel yn eu gwneud yn hynod effeithiol ac economaidd.

Ystyr uPVC yw polyfinyl clorid heb ei blastigo [unplasticised polyvinyl chloride].

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Construction Technology 1: House Construction”, Mike Riley ac Alison Cotgrave, Palgrave Macmillan, trydydd argraffiad, tudalennau 334-335Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.