Fforffedu

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Yr hawl gan brydlesydd i adfeddu adeilad ac felly dirwyn i ben y brydles yn dilyn methiant tenant/prydlesai i unioni cam o dorri cyfamod.

Gall yr hawl ei gynnwys yn benodol o fewn y brydles neu mae hawl dan drefn gyfreithiol. [Mae gan denant rai hawliau mewn ecwiti ac o dan ddeddf gwlad/statud i hawlio goddefiad].


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Making Sense of Land Law, April Stroud, Palgrave Macmillan, pedwerydd argraffiad, tudalennau 433 a 442-449Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.