Fframiau pren a rhwystrau ceudod tân

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Er mwyn rheoli a lleihau symudiad mwg a fflamau drwy geudodau cudd o fewn y ffrâm, mae angen creu rhwystrau. Rhaid i’r rhain gynnig y gallu i wrthsefyll tân am leiafswm o 30 munud. Fel arfer gwneir hyn drwy ddefnyddio estyll pren [timber battens] neu tiwbiau sydd yn cynnwys deunydd ynysu gwlân.

Fframiau pren â rhwystrau ceudod tân.jpg

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Construction Technology 1: House Construction”, Mike Riley ac Alison Cotgrave, Palgrave Macmillan, trydydd argraffiad, tudalennau 209-210Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.