Ffynnon

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Twll neu siafft fertigol yn y ddaear. Fel arfer mae’r ochrau wedi eu leinio neu wedi eu peipio a thrwy hyn mae dŵr neu olew yn cael ei dynnu.

Gall y term hefyd gyfeirio at ofod fertigol mewn adeilad, sydd weithiau yn cynnwys grisiau neu risiau symudol neu fel arall yn caniatáu golau neu awyr iach [awyru naturiol] i mewn i adeilad.

Dylid nodi nad yw’r ystyr olaf yn cwmpasu atriwm sydd yn nodwedd dra wahanol o fewn adeilad.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

https://www.merriam-webster.com/dictionary/well

“The Glossary of Property Terms”, Estates Gazette, argraffiad 1993, tudalen 196Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.