Gair cyrch

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Y cyrch yw hanner cyntaf yr ail gynghanedd yn llinell gyntaf toddaid neu englyn, ac y mae’n digwydd yn union ar ôl y gwant. Er mai gair cyrch y’i gelwir weithiau, mae’n fwy nag un gair bron yn ddieithriad. Gall y cyrch fod yn deirsill, yn ddwysill neu yn unsill, ond teirsill ydyw ran fynychaf.

Alan Llwyd


Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.