Gasympio

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Pan fo marchnad tir ac eiddo [gan amlaf yn y farchnad dai] yn gryf, gyda mwy o alw na chyflenwad a phrisiau yn codi'n gyflym, gall werthwr dorri ei air ar ôl cytuno ar werthu a derbyn cynnig uwch.

Ni all hyn ddigwydd wedi i gytundebau gael eu cyfnewid.

Nid yw hyn yn bosib yn yr Alban.

Y gwrthwyneb i’r sefyllfa hon yw gasyndro [gazundering].

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

https://www.reallymoving.com/conveyancing/guides/what-is-gazumping-is-it-legal

“The Glossary of Property Terms”, Estates Gazette, argraffiad 1993, tudalen 84Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.