Gorchymyn datblygu cyffredinol

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Offeryn statudol o fewn Deddfau Cynllunio Tref a Gwlad sy’n caniatau hawliau datblygu yng nghyd-destun datblygiadau arbennig a benodir a gosod allan gweithdrefnau cynllunio [yn aml yn llai caeth a goddefgar] er rheoli datblygiadau ar y naill law ond yn hwyluso datblygiadau de minimis ar y llall.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Planning Law and Practice, James Cameron Blackhall, Cavendish Publishing, argraffiad 1998, tudalennau 113-123Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.