Gorffwysfa

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Gorffwysfa yw’r term a ddefnyddir am ddiwedd y rhan gyntaf mewn llinell o gynghanedd, ac ar yr acen gyntaf y ceir yr orffwysfa bob tro. Yn y llinell ‘A dydd o haf ydoedd hi’, ar haf y lleolir yr orffwysfa. Y term a ddefnyddir am ddiwedd yr ail ran yw prifodl.

Alan Llwyd


Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.