Gosodion landlord

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Eitemau sydd ynghlwm ac yn rhan annatod o’r tir ac felly yn rhan o’r teitl rhydd-ddaliad.

Felly ni ellir ei symud gan unai denant neu brynwr. Mae prawf mesur cyfreithiol yn bodoli er mwyn penderfynu beth sydd yn osodyn, ond hefyd yn gosod sawl cynsail o ran achosion cyfreithiol.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Valuation: Principles into Practice, W H Rees a R E H Hayward, Estates Gazette, pumed argraffiad, tudalen 535Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.