Grymoedd y farchnad

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Y ffactorau hynny a fydd yn dylanwadu ar gyflymder cyfnod gwerthu eiddo a’r prisiau a sicrheir, sef rheolau cyflenwad a galw.

Mae’r rhain yn cael eu dylanwadu gan y canlynol:

a] Materion megis lleoliad, math o adeilad, safon, maint a chymeriad cynhenid/natur yr eiddo yng nghyd-destun anghenion cyfredol.

b] Cost benthyca arian yng nghyd-destun y pris.

c] Atyniad cyfatebol buddsoddiadau o fath gwahanol.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Valuation: Principles into Practice, W H Rees a R E H Hayward, Estates Gazette, pumed argraffiad, tudalennau 454,572,616 a 579Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.