Gwaharddeb

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Gorchymyn gan lys sydd yn gwahardd person rhag gwneud [neu barhau i wneud] rhywbeth.

Gwaharddeb waharddol [prohibitory injunction] neu orfodeb fandadol [mandatory injunction]


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Construction Law, John Uff, Sweet and Maxwell, degfed argraffiad, tudalennau 32,56,122,100-101 a 491-493Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.