Gwarantwr

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Trydydd parti mewn trefniad contractiol sydd yn gwarantu ymrwymiadau a roddir gan un o’r partïon mewn cytundeb e.e. y bydd y rhent yn cael ei dalu a bydd ymrwymiad i gyfamodau prydles.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

The Law of Contract, G H Treitel, Thomson, Sweet and Maxwell, argraffiad 11, tudalennau 181-186

The Glossary of Property Terms, Estates Gazette, pedwerydd argraffiad, tudalen 89Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.