Gwerth ar y llyfrau

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Y gwerth a briodolir i ased a ymddengys yng nghyfrifon cwmni fel ased cyfalaf ond nid yw o reidrwydd yn gyfystyr â gwerth marchnad presennol oherwydd o bosib ei fod yn seiliedig ar gost wirioneddol [gan gynnwys factor dibrisiad] neu brisiad hanesyddol wedi’r prynu gwreiddiol.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

https://www.investopedia.com/terms/bookvalue

The Glossary of Property Terms, Estates Gazette, pedwerydd argraffiad, tudalen 21Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.