Gwerth busnes hyfyw

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Dyma yw gwerth busnes sy’n masnachu, gan gynnwys yr holl asedau a dyledion a phob potensial.

Os yw yr adeiladau ble mae’r busnes yn weithredol dan berchnogaeth y busnes hwnnw yna bydd gwerth yr ased yn ffurfio rhan o’i gwerth i’r busnes. [e.e. lleoliad ffafriol i’r busnes penodol.]


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Valuation: Principles into Practice, W H Rees a R E H Hayward, Estates Gazette, pumed argraffiad, tudalennau 305,535,555,580 a 606Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.