Gwrit

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Gorchymyn llys a gyhoeddir sy’n cyfarwyddo/gorchymyn y sawl sy’n destun y gorchymyn un ai i wneud/neu i wahardd gweithred arbennig drwy ‘gwrit gŵys’ [writ simpliciter]. Dylid nodi bod gwrit yn wahanol i waharddeb.

Nod gwrit fel arfer yw man cychwyn achos llys a all arwain at waharddeb maes o law.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/writ

“The Glossary of Property Terms”, Estates Gazette, argraffiad 1993, tudalen 198;Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.