Hafan

Oddi ar WICI
Fersiwn a roddwyd ar gadw am 12:29, 4 Tachwedd 2021 gan Gweinyddwr (Sgwrs | cyfraniadau)
Neidio i: llywio, chwilio

Croeso i’r Esboniadur, adnodd cyfeiriol agored gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Adnodd aml-ddisgyblaethol, agored ac ar-lein, a grëwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yw’r Esboniadur. Yma fe ddewch o hyd i gasgliadau o wybodaeth cyfeiriol ar amryw o bynciau. Mae’r cofnodion yn gronfeydd o wybodaeth safonol, wedi’u llunio gan ddarlithwyr neu ôl-raddedigion y Coleg er mwyn hwyluso gwaith ymchwil gan fyfyrwyr.

Casgliadau

Beirniadaeth a Theori

Cofnodion ar y prif feirniaid a’r prif theorïwyr yng Nghymru a thu hwnt, symudiadau hen a newydd a dyfeisiau llenyddol. Gweler rhagor...

Cerddoriaeth

Cofnodion yn ymwneud â cherddoriaeth Gymraeg a Chymreig. Gweler rhagor...

Daearyddiaeth

Diffiniadau ac esboniadau o dermau daearyddol, gan gynnwys prosesau, tirffurfiau, damcaniaethau a thechnegau. Gweler rhagor...

Drama Radio

Gwybodaeth drylwyr am dair drama allweddol – Siwan, Tŷ ar y Tywod a Tair – a’u dramodwyr. Gweler rhagor...

Ffilm a Theledu Cymru

Manylion ar ffilmiau a rhaglenni Cymraeg a Saesneg, a bywgraffiadau a chlipiau fideo o rai o ffigyrau allweddol y maes. Gweler rhagor...

Ieithyddiaeth ac iaith

Diffiniadau, esboniadau ac enghreifftiau o astudiaethau ieithyddol Gweler rhagor...

Newyddiaduraeth

Diffiniadau ac esboniadau o dermau newyddiadurol. Gweler rhagor...

Theatr Cymru Gynnar

Cofnodion ar ddramodwyr Cymreig a fu’n weithgar yn ystod yr hanner canrif rhwng 1880 a 1940, pob un â llyfryddiaeth lawn. Gweler rhagor...

Tirfesureg

Cofnodion yn ymwneud â Thirfesureg. Gweler rhagor...