Hawl i gynhaliad

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Hawl i gynnal strwythur sydd ag oblygiad na all perchennog adeilad cyffiniol wneud unrhyw beth sydd yn peri perygl/niwed i, neu fel arall yn amharu ar sefydlogrwydd, yr adeilad cyfagos.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Construction Law”, John Uff, Sweet and Maxwell, degfed argraffiad, tudalennau 484-487Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.