Hawl mynediad

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Mae gan berson awdurdodedig yr hawl i gael mynediad i dir/adeilad ["the right of entry"].

Gall hyn fod yn berthnasol mewn 3 sefyllfa.

a] Drwy gytundeb uniongyrchol neu ymhlyg. Er enghraifft mewn sefyllfaoedd lle mae’r brydles yn caniatáu i’r prydleswr i gael mynediad o bryd i’w gilydd i archwilio cyflwr atgyweirio.

b] Dan bwerau statudol. Er enghraifft hawl gan lywodraeth leol i archwilio dan Ddeddfau Tai ac Iechyd Cyhoeddus.

c] Cymryd a hawlio mynediad dan broses gorchymyn prynu gorfodol ar ôl cyflwyno rhagrybudd o fwriad mynediad.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Landlord and Tenant”, Mark Pawloski a James Brown, Blackstones, trydydd argraffiad, tudalennau 21, 162-3, 123, 134-35 a 317



Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.