Hawliau glannau afon

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Hawliau yw'r rhain gan bersonau sydd yn berchen ar dir sydd yn ffinio neu yn gyfochrog a chwrs dŵr/afon heb lanw ["Riparian rights"].

Gall yr hawliau fod a wnelo a’r dŵr ei hunan, gwely'r cwrs dŵr/afon neu’r ddau. Gall hefyd fod a wnelo a materion ynghlwm a thynnu dŵr at bwrpasau domestig ac amaethyddol neu fel arall llywio cychod /cwch camlas neu bysgota.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Riparian+Rights

“The Glossary of Property Terms”, Estates Gazette, argraffiad 1993, tudalen 159Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.