Hereditament anghorfforol

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Hawl anghyffyrddadwy dros dir ac eiddo nad yw’n rhoi/cyflenwi meddiant presennol nac ychwaith i’r dyfodol. Gall enghreifftiau gynnwys hawddfreintiau, hawl i incwm gwerthu cynnyrch tir [profits à prendre], a chyfamod cyfyngu.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Valuation: Principles into Practice, W H Rees a R E H Hayward, Estates Gazette, pumed argraffiad, tudalennau 419-422Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.