House of America

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Crynodeb

Addasiad ffilm o’r ddrama lwyfan House of America gan Ed Thomas. Wedi’i lleoli mewn tref fechan yn y cymoedd, mae’r ffilm yn olrhain hanes y teulu Lewis; y Fam a’i phlant, Sid, Boyo, a Gwenny. Er bod eu tad yn absennol ar ôl iddo ffoi i’r Amerig flynyddoedd ynghynt, mae cysgod ei ddihangfa yn gyson bresennol. Er i’r ffilm gael ei lleoli yn y Cymoedd mae ynddi atseiniau thematig cryf o fytholegau’r ddrama lwyfan Americanaidd glasurol: y tensiwn sy’n bodoli rhwng caethiwaeth saff y gofod domestig a’r dyhead i ddianc i’r ehangder peryglus tu hwnt i ffiniau’r cartref.

Manylion Pellach

Teitl Gwreiddiol: House of America

Blwyddyn: 1997

Hyd y Ffilm: 93 munud

Cyfarwyddwr: Marc Evans

Sgript gan: Edward Thomas

Addasiad o: Drama lwyfan "House of America" (1988) gan Edward Thomas

Cynhyrchydd: Sheryl Crown

Genre: Drama

Cast a Chriw

Prif Gast

 • Siân Phillips (Mam)
 • (Sid)
 • Matthew Rhys (Boyo)
 • Lisa Palfrey (Gwenny)
 • (Clem)
 • Richard Harrington (Cat)

Cast Cefnogol

 • Islwyn Morris (Roger the Pop)
 • Brian Hibbard (Wally)
 • Steven Speirs (The Head)
 • Dave Duffy (Molloy)
 • Connor McIntyre (Matty)
 • Andrew Lennon (Off License Man)
 • Donna Edwards (Receptionist)
 • Stella King (Woman with Budgie)
 • Ron Mills / Glen Finick / Terry Arnold / Alan Jones / John Weathers / Dana Colwill (Regular Miners)

Ffotograffiaeth

 • Pierre Aïm

Dylunio

 • Mark Tildesley

Cerddoriaeth

 • John Cale

Golygu

 • Michiel Reichwein

Cydnabyddiaethau Eraill

 • Cyd-Gynhyrchydd – Hans de Weers
 • Uwch Gynhyrchydd – David Green
 • Colur – Pamela Haddock
 • Cynllunydd Gwisgoedd – Jany Temime

Manylion Technegol

Tystysgrif Ffilm: Untitled Certificate

Fformat Saethu: 35mm

Lliw: Lliw

Iaith Wreiddiol: Saesneg

Lleoliadau Saethu: De Cymru a Calgary, Alberta

Gwobrau:

Gŵyl ffilmiau Blwyddyn Gwobr / enwebiad Derbynnydd
Gŵyl Ffilm Stockholm 1997 Best Directorial Debut Marc Evans
BAFTA Cymru 1998 Drama Orau – Saesneg Sheryl Crown
Y Gwisgoedd Gorau Jany Temime
Y Cynllunio Gorau Mark Tildesley
Y Cyfarwyddwr Gorau Marc Evans

Manylion Atodol

Llyfrau

 • Blanford, Steve, Film, Drama and the Break-up of Britain (Bristol: Intellect, 2007) tt. 92, 93, 97–8, 155, 176.

Gwefannau

Adolygiadau

 • Robin Gwyn, "Troi’r gwleidyddol yn adloniant." Golwg, Cyfrol 10 Rhif 7, Hydref 16 1997. t. 23.

Erthyglau

 • Beca Brown, "Man Gwyn Man Draw" Barn, Rhif 418, Tachwedd 1997.Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.