How Green Was My Valley

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Crynodeb

Hanes un teulu yng nghymoedd glofaol de Cymru yn ystod teyrnasiad Brenhines Fictoria, sef y Morganiaid, sydd yn ganolog i’r stori yn y ffilm hon ac fe’i hadroddir trwy lygaid y mab ieuengaf, Huw. Darlunir uned deuluol glos, gweithgar a chapelgar. Dan ofal y tad, Gwilym, a’r fam, Beth, mae chwech o feibion, Ivor, Davy, Ianto, Gwilym, Owen a Huw ac un ferch, Angharad. Dilynir eu hanes trwy gyfnodau llawen megis priodasau, a hefyd trwy gyfnodau llawn tristwch a chaledi megis damweiniau a streiciau yn y lofa. Yn gefnlun i’r cyfan, mae dadfeiliad y gymuned a llygredigaeth y cwm.

Manylion Pellach

Teitl Gwreiddiol: How Green Was My Valley

Blwyddyn: 1941

Cyfarwyddwr: John Ford

Sgript gan: Philip Dunne

Stori gan: Richard Llewellyn (cyhoeddwyd y llyfr ym 1939)

Cynhyrchydd: Darryl F. Zanuck

Cwmnïau Cynhyrchu: Twentieth Century-Fox

Genre: Drama

Rhagor

Nodyn ar y gerddoriaeth

Defnyddir hen emyn-donau fel ‘I Galfaria Trof fy Wyneb’, ‘Calon Lân’ a ‘Cwm Rhondda’ ac alawon gwerin Cymraeg megis ‘Mentra Gwen’ a ‘Claddu’r Mochyn Du’ yn y ffilm.

Cast a Chriw

Prif Gast

 • Walter Pigeon (Mr. Gruffydd)
 • Maureen O'Hara (Angharad Morgan)
 • Donald Crisp (Mr. Gwilym Morgan)
 • Roddy McDowall (Huw Morgan)
 • Anna Lee (Bronwyn)
 • John Loder (Ianto)
 • Sara Allgood (Mrs. Beth Morgan)

Cast Cefnogol

 • Barry Fitzgerald (Cyfarthfa)
 • Patric Knowles (Ivor)
 • Morton Lowry (Mr. Jonas)
 • Arthur Shields (Mr. Parry)
 • Ann E. Todd (Ceinwen)
 • Frederick Worlock (Dr. Richards)
 • Richard Fraser (Davy)
 • Evan S. Evans (Gwilym)
 • James Monks (Owen)
 • Rhys Williams (Dai Bando)
 • Lionel Pape (Evans)
 • Ethel Griffies (Mrs. Nicholas)
 • Marten Lamont (Iestyn Evans)
 • Cantorion Cymreig (eu hunain)

Ffotograffiaeth

 • Arthur C. Miller

Dylunio

 • Richard Day, Nathan Juran

Cerddoriaeth

 • Alfred Newman

Sain

 • Eugene Grossman, Roger Heman Sr.

Golygu

 • James B. Clark

Cydnabyddiaethau Eraill

 • Dylunio Gwisgoedd - Gwen Wakeling
 • Adran Goluro - Guy Pearce
 • Rheolwr Cynhyrchu - Gene Bryant
 • Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Edward O'Fearna
 • Cyfarwyddwr Ail Uned - Wingate Smith
 • Effeithiau Arbennig - Fred Sersen

Manylion Technegol

Tystysgrif Ffilm: U

Fformat Saethu: 35mm

Lliw: Du a Gwyn

Gwlad: Unol Daleithiau America

Iaith Wreiddiol: Saesneg

Lleoliadau Saethu: Adeiladwyd y pentref a’r lofa ffuglennol ar ransh Twentieth Century-Fox yng Nghwm San Fernando, Califfornia. Ffilmiwyd hefyd ym Mynyddoedd Santa Monica ac ar Lwyfan 15 Stiwdios Twentieth century-Fox yn Los Angeles.

Gwobrau:

Gŵyl ffilmiau Blwyddyn Gwobr / enwebiad Derbynnydd
Academi Americanaidd Celfyddydau a Gwyddorau Lluniau Symudol (yr Oscars) 1941
Ffilm Orau
Cyfarwyddwr Gorau John Ford
Actor Cynorthwyol Gorau i Donald Crisp
Sinematograffi Du a Gwyn Gorau Arthur C. Miller
Cyfarwyddwyr Celf Gorau Richard Day
Nathan Juran
Thomas Little
Enwebiad am wobr y Sgript Orau Philip Dunne
Enwebiad am wobr yr Actores Gynorthwyol Sara Allgood
Enwebiad am wobr y Golygydd Orau James B. Clarke
Enwebiad am wobr y Trefniant Cerddorol Gorau Alfred Newman
Enwebiad am y gwaith sain Edmund H. Hansen (Pennaeth Uned Sain Twentieth-Century Fox)
New York Film Critics 1941 Gwobr Cyfarwyddwr John Ford
National Board of Review Magazine 1941 ail ar restr o ddeg ffilm orau 1941
Gwobrau Cymdeithas Beirniaid Ffilm yr Ariannin 1943 Y Condor Arian am y Ffilm Dramor Orau
Cofrestr Ffilm Cenedlaethol America 1990 Ychwanegwyd i'r gofrestr

Lleoliadau Arddangos: Bu’r dangosiad cyntaf yn America ar 28 Hydref 1941 yn Theatr Rivoli yn Efrog Newydd.

Dangoswyd y ffilm am y tro cyntaf ym Mhrydain yn Llundain ar 27 Ebrill 1942, ond bu raid i weddill y wlad aros tan fis Mehefin am gyfle i’w gweld.

Manylion Atodol

Llyfrau

 • David Berry, Wales and Cinema: the first hundred years (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1994)
 • Ronald L. Davis, John Ford – Hollywood’s Old Master (University Press of Oklahoma, 1995)
 • Philip Dunne, Take Two: A Life in Movies and Politics (New York, 1980)
 • Philip Dunne, How Green Was My Valley – The Screenplay (Santa Barbara, 1990)
 • Gwenno Ffrancon, Cyfaredd y Cysgodion: Delweddu Cymru a’i Phobl ar Ffilm 1935–51 (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2003)
 • Gwenno Ffrancon, 'Y Graith Las ar Gynfas Arian: Delweddu'r Glöwr Cymreig ar Ffilm' yn G.H. Jenkins (gol.), Cof Cenedl XIX: Ysgrifau ar Hanes Cymru (Gomer, Llandysul, 2004), tt. 164–92.
 • Dan Ford, The Unquiet Man – The Life of John Ford (London, 1979)
 • Tag Gallagher, John Ford – The Man and his Films (Los Angeles, 1986)
 • Mel Gussow, Zanuck: Don’t Say Yes Until I Finish Talking (London, 1971)
 • Leonard Mosley, Zanuck – The Rise and Fall of Hollywood‘s Last Tycoon (London, 1985)
 • Jeffrey Richards, Films and British National Identity (London, 1997)
 • Peter Stead, ‘Wales in the Movies’ yn Tony Curtis (gol.), Wales – The Imagined Nation (Penybont ar Ogwr, 1986)
 • Peter Stead, ‘Wales and Film’ yn T. Herbert a G. E. Jones (goln), Wales Between The Wars (Cardiff, 1988)
 • Kate Woodward, ‘Gwyrdroi a Gweddnewid: datblygiadau diweddar yn y portread o Gymru ar ffilm’, Cyfrwng: Cyfnodolyn Cyfryngau Cymru, 3 (2006)

Gwefannau

Adolygiadau

 • Bosley Crowther, ‘How Green Was My Valley’, New York Times, 29 Hydref 1941, t. 27.
 • Dienw, ‘How Green was My Valley’, Monthly Film Bulletin, Cyf. 9, rhif 98, 28 Chwefror 1942, t. 18.
 • ‘Welsh Film Arrives’, Western Mail, 19 Ebrill 1942, t. 2.
 • Richard Mallet, ‘At the Pictures’, Punch, 202, rhif 5280, 13 Mai 1942, t. 392.
 • Herman G. Weinberg, ‘News From New York’, Sight and Sound, 10, rhif 40, Gwanwyn 1942, t. 72.
 • Hesgin, ‘Ffilm Gymreig Enwog’, Y Faner, 100, rhif 34, 26 Awst 1942, t. 7.
 • Adolygiad Dilys Powell yn George Perry (gol.), Dilys Powell – The Golden Screen (London, 1989), tt. 30–1.
 • George J. Mitchell, ‘How Green Was My Valley – A Verdant Classic’, American Cinematographer, 9, rhif 72 (Medi 1991).

Erthyglau

 • David Berry, ‘How green was my gall’, Radical Wales, 29 (1991), tt. 24–5.
 • Gwenno Ffrancon, ‘Glan. Gofalus. Gwallgof: Datblygiad y portread ar sgrîn o’r Fam Gymreig’, Cyfrwng: Cyfnodolyn Cyfryngau Cymru, 4 (GPC, Ebrill 2007), tt. 71–86.
 • Peter Stead, ‘How Green is My Valley Now?’, New Welsh Review, 4, rhif 3 (1991–2), tt. 4–9.

Marchnata

Rhyddhawyd y ffilm ar DVD yn 2005 gan 20th Century Fox Home Entertainment.Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.