Hysbysiad i drafod telerau

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Hysbysiad a gyflwynir i berchnogion, prydleswyr a morgeisiai gan awdurdod gyda chymhwysedd pwerau atafaelu gorfodol ar dir ac eiddo.

Rhaid i’r hysbysiad rhoi manylion y tir a fwriedir ei atafaelu, gofyn am fanylion y person a dderbynnir yr hysbysiad gan gynnwys natur ei ddaliad ac yn ogystal, gofyn am gais iawndal.

Bydd y ddogfen yn cadarnhau fod yr awdurdod yn barod i drafod telerau er prynu’r eiddo.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Compulsory Purchase and Compensation, Barry Denyer Green, Estates Gazette, wythfed argraffiad, tudalennau 90-101

http://termau.cymru/#hysbysiad%20i%20drafod%20telerau&sln=cyMae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.