Isadeiledd

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Adeiladau, strwythurau a chyfarpar ble mae gwasanaethau sydd yn hanfodol i ddatblygiad a defnydd tir ac eiddo’n cael eu storio a’u trosglwyddo gan ddatblygwyr.

Gall enghreifftiau gynnwys rheilffyrdd, priffyrdd, pontydd, trydan, nwy, dŵr, carthffosiaeth ac offer cyfathrebu.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Construction Technology 1: House Construction, Mike Riley ac Alison Cotgrave, Palgrave Macmillan, trydydd argraffiad, tudalen 27Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.