Lefel trwythiad

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Dyma yw lefel naturiol y bydd dŵr tanddaearol yn codi iddi mewn perthynas ag arwynebedd y tir {h.y y "water table]. Bydd y lefel yn amrywio yn ôl amgylchiadau tywydd y tymhorau.

Gall ffactorau allanol hefyd effeithio ar y lefel trwythiad. Er enghraifft, gall turio tyllau dwfn neu adeiladu argaeau [hyd yn oed datgoedwigo] gael cryn effaith ar lefelau trwythiad.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Construction Technology 1: House Construction”, Mike Riley ac Alison Cotgrave, Palgrave Macmillan, trydydd argraffiad, tudalennau 103,138 a 156Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.