Lex loci rei sitae

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Cyfraith gorfodadwy y fangre/lleoliad yr ased dan sylw yw lex loci rei sitae.

Mae hyn yn berthnasol pan yn ystyried ymdrin â phortffolio o asedau lle mae rhai ohonynt dramor. Cyfyd hefyd mewn achosion lle mae perchennog tir yn byw tu allan i ffiniau’r wlad ble lleolir yr ased.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Construction Contract Law, John Adriaanse, Palgrave Macmillan, trydydd argraffiad, tudalennau 369-373Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.