Llain glustogi

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Darn o dir a adewir heb ei ddatblygu, fel arfer lle bydd plannu llwyni/coed ac ati er mwyn gwahaniaethu rhwng dau ddefnydd cyfochrog e.e. datblygiad tai ac ardal ddiwydiannol.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“The World Heritage Convention and the Buffer Zone”, Kyushu University Symposium, Tachwedd 2006

“A Glossary of Property Terms”, Estates Gazette, argraffiad 1993, tudalen 23Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.