Llain welededd

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Llecyn o dir wedi’i ffinio gan ddau linell cydgyfeiriol ar bwynt mynedfa i brif ffordd er mwyn sicrhau fod gwelededd ddirwystr dros bellter rhesymol.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

https://www.essexdesignguide.co.uk/design-details/highways-technical-manual/visibility/

“A Glossary of Property Terms”, Estates Gazette, argraffiad 1993, tudalen 193.Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.