Llinell wella

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Llinell ar fap neu gynllun yn unol â chymal 73 Deddf Priffyrdd 1980 sy’n rhedeg yn gyfochrog i stryd/lôn sydd yn dynodi stribyn o dir y gall fod ei angen yn y dyfodol er lledu, adeiladu palmant neu welliant yn gyffredinol.

Ni ellir adeiladu/datblygu ar y tir hwn. Gall perchnogion tir cyfagos hawlio iawndal oherwydd lleoliad y llinell.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1980/66/section/73

The Glossary of Property Terms, Estates Gazette, pedwerydd argraffiad, tudalen 96Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.