Lloriau gwaelod pren

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Fe gyfeirir atynt hefyd fel lloriau crog. Yn draddodiadol fe ddefnyddiwyd lloriau o’r math gan amlaf ac er bod ganddynt anfanteision roeddynt hefyd yn cynnig manteision megis hyblygrwydd ac yn esthetig ddymunol.

Fodd bynnag meant yn fwy drud na’r rhelyw o loriau [slabiau concrit ac ati]. Maent hefyd yn gallu pydru, yn enwedig felly yn y wal os nad yw’r ceudod yn gwbl sych. Mae mantais hefyd mewn cael gwagle aer er gwyntyllu.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Construction Technology 1: House Construction”, Mike Riley ac Alison Cottgrave, Palgrave Macmillan, trydydd argraffiad, tudalennau 194-198.Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.