Llythyr o fwriad

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Llythyr neu nodyn a gyfnewidir cyn i gytundeb ffurfiol gael ei arwyddo. Gall llythyron o’r math hyn greu problemau ac anghydfod ac felly rhaid bod yn hynod ofalus pan y’i defnyddir.

Dylid eu gwahaniaethu o ‘llythyron o gysur’ [letters of comfort] sydd â llai o statws cyfreithiol. Hefyd gwahaniaethir ‘llythyron atodol’ [side letters] sydd yn gryfach eu statws ac yn orfodadwy.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Construction Contract Law, John Adriaanse, Palgrave Macmillan, trydydd argraffiad, tudalennau 51-66Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.