Lotio

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Pan fo bwriad gwerthu asedau, yn enwedig drwy ddefnyddio ocsiwn, yn aml fe rhennir y portffolio mewn i wahanol adrannau.

Gwneir hyn pan fo’r gwerthwr yn credu fod gwell siawns o gael pris uwch na phetai’n gwerthu ased yn ei gyfanrwydd.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

https://www.thefreedictionary.com/lotting

The Glossary of Property Terms, Estates Gazette, pedwerydd argraffiad, tudalen 117Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.