Marchnad ostyngol

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Adlewyrchir amgylchiadau marchnadoedd gostyngol [bear market conditions] gan ddadchwyddiant, prisiau asedau’n cwympo, dirwasgiad a llawer o fethdaliaeth a diddymiad cwmnïau. Cyferbynnir â marchnad esgynnol [bull market].


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Valuation: Principles into Practice, W H Rees a R E H Hayward, Estates Gazette, pumed argraffiad, tudalennau 555 a 572Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.