Meincnod

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Yn nhermau tirfesureg dyma bwynt cyfeirio. Er enghraifft nifer o fedrau uwch neu’n is na lefel y môr. Hefyd gall gyfeirio at rywbeth sydd yn farc dynodi. Yn ddelfrydol bydd y gwrthrych yn un parhaol neu o leiaf yn ddigon sylweddol fel na ellir ei symud e.e. craig fawr, sylfaen garreg neu adeilad.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

https://www.thefreedictionary.com/benchmark

The Glossary of Property Terms, Estates Gazette, pedwerydd argraffiad, tudalen 18Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.