Melinwaith

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Pob defnydd adeiladu sydd wedi ei wneud o bren gorffenedig ac a gynhyrchir mewn melinau ag sydd gan amlaf yn cynnwys drysau, fframiau ffenestri a drysau, bleinds, silffoedd pen tân, panelwaith, cydrannau grisiau [balwstrad, canllawiau grisiau ac ati] mowldinau a trim tu mewn.

Ni fydd yn cynnwys lloriau, nenfwd neu waith ochr [siding].

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“A Glossary of Property Terms”, Estates Gazette. Argraffiad 1993.Tudalen 123

“Construction Technology 1: House Construction”, Mike Riley ac Alison Cotgrave, Palgrave Macmillan, trydydd argraffiad, tudalennau 343-344Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.