Methdaliaeth

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Dyledwr unigol ble mae ei holl asedau tir ac eiddo wedi ei breinio [vested] i ymddiriedolwr gyda chyfrifoldeb i drosglwyddo yr ased i ffurf arian [neu gwerth ariannol] ac yna ei rannu rhwng yr holl gredydwyr yn unol â gorchymyn llys sydd wedi gorchymyn y fethdaliaeth.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Making Sense of Land Law, April Stroud, Palgrave Macmillan, pedwerydd argraffiad, tudalennau 231-234Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.