Nenfydau a gorffeniadau

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Cyn mabwysiadu byrddau plastr gypswm roedd nenfydau tai annedd fel arfer wedi’u wneud o lais a phlastr. Yn fras roedd y dechneg hon yn golygu gosod stribedi pren at y distiau ac yna llenwi’r bylchau â defnydd [yn aml blew ceffyl neu gyffelyb].

Bellach mae nenfydau modern wedi’u gwneud o fyrddau plastr wedi eu gosod bob yn ochr o 400mm. Gall hyn gynyddu mewn adeiladau mwy.

Nenfydau a gorffeniadau.jpg

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Construction Technology 1: House Construction”, Mike Riley ac Alison Cotgrave, Palgrave Macmillan, trydydd argraffiad, tudalennau 358-359Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.