Pam Fi Duw?

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Crynodeb

Cyfres deledu 12 pennod ar gyfer pobl ifanc yn seiliedig ar y nofel Pam Fi, Duw, Pam Fi? gan John Owen, yn olrhain hanes a helyntion Rhys a’i ffrindiau yn Ysgol Glyn Rhedyn wrth iddynt gychwyn ym mlwyddyn 10 ac ar eu cyrsiau TGAU.

Manylion Pellach

Teitl Gwreiddiol: Pam Fi Duw?

Blwyddyn: 1997 (Cyfres 1)

Hyd y Ffilm: 12 × 30 mun

Dyddiad y Darllediad Cyntaf: 23 Ion 1997

Cyfarwyddwr: Aled Evans

Sgript gan: John Owen

Addasiad o: Nofel Pam Fi, Duw, Pam Fi? gan John Owen

Cynhyrchydd: Brian Roberts

Cwmnïau Cynhyrchu: HTV

Genre: Drama, Plant

Cast a Chriw

Prif Gast

 • Hefin Rees (Rhys)
 • Eirlys Britton (Pegi)
 • Brian Hibbard (Deryck)
 • (Muriel)
 • Geraint Todd (Ifs)

Cast Cefnogol

 • Lucy Rich – Sara
 • Kelly Thomas – Sharon
 • Christopher Glanville – Spikey
 • Huw Rees – Rhids
 • Chris Evans – Billy
 • Angharad Devoland – Llinos
 • Kristian Orton – Bollacs
 • Hywel John Walker – Gareth
 • Elizabeth Mainwaring – Medi
 • Sarah Jones – Stephanie
 • Siriol Williams – Lowri
 • Griff Williams – Shadow
 • Huw Emlyn – Soffocleese
 • Clêr Stephens – Achtwng
 • Gareth Potter – Prys Olivier
 • Nic Ros – Andrew Bechadur
 • Rosalyn James – Rhianwen Lewis
 • Geraint Eckley – Cariwso
 • Gwynhaf Davies – Krakatoa

Ffotograffiaeth

 • David Feig

Dylunio

 • Angharad Roberts

Cerddoriaeth

 • Dyfan Jones

Sain

 • Malcolm Davies

Golygu

 • Norman Gettings / Caroline Lynch Blosse

Cydnabyddiaethau Eraill

 • Uwch Gynhyrchydd – Geraint Morris
 • Colur – Bethan Jones / Cissan Rees / Jane Beard
 • Gwisgoedd – Ffion Elinor / Maxine Brown

Manylion Technegol

Lliw: Lliw

Cymhareb Agwedd: 4:3

Gwlad: Cymru

Iaith Wreiddiol: Cymraeg

Lleoliadau Saethu: Y Rhondda / Ysgol Gyfun Cymer Rhondda

Manylion Atodol

Llyfrau

 • John Owen, Pam Fi, Duw, Pam Fi? (Talybont: Y Lolfa, 1994)
 • John Owen, Pam Fi Eto, Duw? (Talybont: Y Lolfa, 1998)
 • John Owen, Pam Fi Duw? Ddy Mwfi (Talybont: Y Lolfa, 1998)
 • John Owen, Pam Ni, Duw? (Talybont: Y Lolfa, 2001)

Adolygiadau

 • "Chwerthin a dagrau, ansicrwydd a hyder." Y Cymro, Ionawr 22 1997, t. 14.

Erthyglau

 • Jeremy Evas, "Fi yn talko proper Cymraeg, miss", Barn, Rhif 423 Ebrill 1998, t. 32–33.
 • John Owen, "Galwch Fi’n Freuddwydiwr…", Golwg, Cyfrol 9 Rhif 19, Ionawr 23 1997, t. 14.

Marchnata

 • Rhyddhawyd y ddwy gyfres gyntaf ar VHS, gan gynnwys fersiynau oedd yn cynnwys is-deitlau Saesneg.Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.