Parc Cenedlaethol

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Rhan o’r wlad/arwynebedd tir a glustnodwyd dan ddeddfwriaeth Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 gan y Comisiwn Cefn Gwlad.

Fe’i diffinnir fel darn helaeth o dir, oherwydd ei brydferthwch naturiol a chynhenid a’r cyfleoedd a gynigir at bwrpas hamdden awyr agored, y dylid ym marn y Comisiwn, ei amddiffyn a’i gadw ac yn wir ei wella er hyrwyddo mwynhad gan y cyhoedd.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

https://cy.wikipedia.org/wiki/Parciau_cenedlaethol_Cymru

https://en.wikipedia.org/wiki/National_parks_of_Wales

“Planning Law and Practice”, James Cameron Blackhall, Cavendish Publishing Limited, argraffiad cyntaf, tudalennau 320-324Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.