Rhent tir

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Fel arfer rhent a delir am dir/safle gwag sydd yn addas at bwrpas datblygu. Mae’r rhent gan amlaf yn adlewyrchu gwerth y tir yn unig ac nid yr adeiladau neu gwelliannau a wnaethpwyd.

Noder fodd bynnag rheolau rhyddfreinio prydlesi. Gall fod y rhent yn cael ei adolygu o bryd i’w gilydd.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Valuations: Principles into Practice, W H Rees a R E H Hayward, Estates Gazette, pumed argraffiad, tudalennau 95 a 464Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.