Rhent wedi’i gerio

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Rhent sydd wedi ei gyfrifo fel:

i] Cyfran o werth rhent, neu’r rhent penodedig a gynhyrchir gan ased tir ac eiddo neu

ii] Cyfran o werth/lefel rhent adeilad sydd yn ymdebygiad bras.

Pwrpas y gerio yw i adlewyrchu unrhyw welliant a gyflwynwyd gan denant. Fel arall i geisio sicrhau fod lefel rhent yn gyfochrog ac yn cyfateb â mynegai cydnabyddedig.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Property Development, Sara Wilkinson a Richard Reed, Routledge, pumed argraffiad, tudalennau 142-143 a 159Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.