Rheoli cyfleusterau

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Y broses o gydgysylltu nifer/amryfal ddisgyblaethau er creu amgylchedd waith optimwm i aelodau staff.

Gall gyfuno gwaith pensaer, dylunydd, syrfëwr meintiau a rheolwr prosiectau a phrynwyr/cyfrifyddion.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Property Development, Sara Wilkinson a Richard Reed, Routledge, pumed argraffiad, tudalen 26Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.