Rhydd-ddaliad bargodol

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Term a ddefnyddir ar lafar i ddisgrifio daliad teitl rhydd-ddaliad ar eiddo sydd mewn adeilad aml-lawr ac nid ar y llawr waelod.

Yng nghyd desun fflatiau ac ers 2002, maent gan amlaf bellach yn cael eu cyfeirio atynt fel cyfunddaliad [sef “commonhold”].


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

https://www.lawsociety.org.uk/public/for-public-visitors/common-legal-issues/buying-a-home/freehold-leasehold-and-commonhold

The Glossary of Property Terms, Estates Gazette, pedwerydd argraffiad, tudalen 79Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.