Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Y prif gorff proffesiynol a wnelo a thir ac eiddo ac adeiladu [sef y "Royal Institution of Chartered Surveyors" - RICS], sydd bellach ag aelodaeth a chynrychiolaeth byd eang er iddo ddechrau fel corff proffesiynol ym Mhrydain yn unig.

Sefydlwyd ym 1868 ac fe ganiatawyd siarter frenhinol ym 1881. Bellach mae oddeutu 150,000 o aelodau fyd eang.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

https://www.rics.org/uk/Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.